Recull de pàgines web de caràcter educatiu.

PEr estar al dia de les notícies al voltant d'Educació a Catalunya:
http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/index.php
Tal com explica la mateixa web, Currículum i organització "és un portal que recull informacions i documents de caire pedagògic, normatiu i també d’organització i qualitat per al professorat d’educació infantil, educació primària, ESO, batxillerat i per a la formació de persones adultes".

Web de la Generalitat per des d'on poder fer proves autoavaluables per les PAU.
PAU.png