A vegades apareixen de sobte webs amb projectes educatius que crec interessant tenir localitzats.

http://freerice.com/
Per cada resposta correcta donen 10 grans d'arrós a UN World Food Program. Mentre fas un acte solidari treballes l'anglés!!! ;)

One laptot per child
El club de los niños cuidadores del planeta
Interessantísim projecte d'ús de les noves tecnologies amb nens entre 2 i 6 anys.
cuadro.gif
Earthday. Groceries project
Interesante proyecto educativo que aúna la educación mediambiental y las nuevas tecnologias.
Una presentación del proyecto.