Tens configurat el teu navegador en català?

Una prova amb el mediaroll de JingUn document interessant sobre les competències bàsiques TIC que han d'assolir els alumnes a primària i secundària a la comunitat d'Asturias.

Competencias Basicas TIC Mailaka Asturias