Informacions variades sobreel lector de documents d'Avermedia, model CP130.

Breu explicació del lector de documents
Avermedia CP 130

Grup DIM. investigacions didàctiques sobre l'us del lector de documents
Enllaç